loadingimg

Wczytuję dane...

PayPal

PayPal

Regulamin zakupów

 

Regulamin zakupów

 

Zamówienia

 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.ziemska-art.eu prowadzony jest przez

Joanna Stolarczyk „Ziemska- Art.”

ul. Niewielka 29a/ 64
00-713 Warszawa

NIP 5421657533

REGON 145944042

 1. Sklep internetowy (dalej „Sklep”) prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem witryny internetowej www.ziemska-art.eu.
 2. Sprzedaż realizowana jest na terytorium Polski oraz krajów Unii Europejskiej.
 3.  Istnieje możliwość wysyłki do krajów spoza Unii Europejskiej.
 4. Oferta sklepu skierowana jest do użytkowników indywidualnych oraz instytucji i firm. Zamówienia mogą składać wyłącznie Klienci, którzy ukończyli 18 lat i zarejestrowali się w Sklepie podając dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia w Sklepie. Wraz z dokonaniem rejestracji, Klient wyraża zgodę na zbieranie, przechowywanie oraz przetwarzanie swoich danych osobowych do celów związanych z realizacją zamówienia.
 5. Transakcje zawierane za pośrednictwem Sklepu są umowami sprzedaży. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką paragonu z kasy fiskalnej
 6. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich (PLN). Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.


Formy płatności

 1. Płatność za zamówienie złożone w Sklepie może być dokonana w następujący sposób:
 • przelewem bankowym lub pocztowym na rachunek firmy Joanna Stolarczyk „Ziemska- Art.”
 • Numer konta w mBanku: 47 1140 2004 0000 3702 7578 7246

05 1950 0001 2006 0243 4588 00

 • przy odbiorze: należność pobiera pracownik Poczty Polskiej (opcja dostępna wyłącznie na terenie Polski).

 1. Złożone zamówienie jest potwierdzane e-mailem wysłanym automatycznie na adres e-mailowy podany w formularzu rejestracyjnym Klienta.
 2. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia. W przypadku braku otrzymania wpłaty w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia, zamówienie może zostać anulowane.

Wysyłka towaru

 1. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.
 2. Zamówienia wysyłane są w ciągu 3 dni roboczych od zaksięgowania należności na koncie bankowym Sklepu lub od złożenia zamówienia (w przypadku wyboru opcji płatności przy odbiorze).
 3. Zamówiony towar wysłany jest za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej GLS. Wszystkie przesyłki wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej są przesyłkami poleconymi (rejestrowanymi).
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłki powstałe z winy Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
 5. Istnieje możliwość odbioru osobistego, szczegóły ustalane są indywidualnie.


Koszty wysyłki

 1. Koszt wysyłki na terenie Polski zależny jest od wartości zamówienia, wybranej opcji wysyłki i wybranej firmy dostarczającej zamówienie (Poczta Polska, kurier).

Poczta Polska

GLS

Wartość Zamówienia

przesyłka polecona priorytet

ubezpieczona przesyłka polecona priorytet

przesyłka pobraniowa priorytet

Kurier

1 zł - 250 zł

7,50 zł

14 zł

20 zł

20 zł

250,01 zł - 500 zł

gratis

7,50 zł

20 zł

20 zł

powyżej 500 zł

gratis

gratis

20 zł

gratis

 1. Koszt wysyłki do krajów Unii Europejskiej zależny jest od wartości zamówienia, wagi, kraju dostawy, wybranej opcji wysyłki. Koszt wysyłki do krajów Unii Europejskiej każdorazowo ustalany jest indywidualnie.
 2. Koszt wysyłki do krajów spoza Unii Europejskiej każdorazowo ustalany jest indywidualnie.
 3. W przypadku zamówienia spoza obszaru celnego Unii Europejskiej kupujący może ponieść inne dodatkowe koszty związane z cłem, a więc obowiązkiem uiszczenia należności przywozowych przez kupującego- jak wynika z artykułu 12 ustawy 1. punkt 5 ustawy o prawach konsumenta.
 4. W przypadku zwrotu zamówienia do nadawcy (Joanna Stolarczyk „Ziemska- Art.”) z powodu błędnie podanego lub niepełnego adresu doręczenia, odmowy przyjęcia paczki przez adresata lub nieodebrania paczki w określonym terminie (przesyłki wysyłane za pobraniem), przed ponownym wysłaniem przesyłki Klient pokrywa koszty ponownej wysyłki oraz koszty zwrotu przesyłki (opłata pobierana przez Pocztę Polską).

Reklamacje i zwroty

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku "O prawach konsumenta" Art.1 p.2 o zasadach i trybie zawierania z konsumentem umowy na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa - klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany  ani nie został w żaden sposób zniszczony. W ciągu 14 dni od odebrania przesyłki należy poinformować obsługę Sklepu o zamiarze zwrotu (telefonicznie, mailowo, pisemnie - wg wyboru Klienta), a następnie odesłać produkt wraz z fakturą przesyłką poleconą w opakowaniu takiego rodzaju w jakim towar dostarczony został do Klienta (koperta bąbelkowa lub karton) zabezpieczającą przed ryzykiem uszkodzenia w transporcie. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie produktu i kosztów przesyłki.
 2.  Pieniądze zostaną zwrócone w dniu otrzymania zwrotu towaru  przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu.
 3. Reklamacje dotyczące niezgodności przesłanego towaru ze złożonym zamówieniem rozpatrywane są na podstawie pisemnego zgłoszenia wysłanego na adres: Joanna Stolarczyk "Ziemska-Art" ul. Niewielka 29A/64  00-713 Warszawa.
 4.  Zgłoszenie reklamacyjne rozpatrywane jest w ciągu 14 dni roboczych od dnia jego wpłynięcia. W przypadku uznania zgłoszenia reklamacyjnego za zasadne Sklep przyjmie zwrot towaru. W ciągu 5 dni roboczych od otrzymania przesyłki ze zwracanym towarem, sklep wymieni towar na wolny od wad lub na wskazany przez Klienta rachunek bankowy dokona zwrotu całej należności otrzymanej od Klienta za zwracany towar oraz dokona zwrotu kosztów odesłania towaru.
 5. Fotografie towarów na stronie internetowej Sklepu, z uwagi  różnice w ustawieniach monitora, mogą nieznacznie odbiegać od oryginału w zakresie koloru i/ lub odcienia. Różnice tego rodzaju nie są traktowane jako wada i nie stanowią podstawy do odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży bądź złożenia reklamacji przez Klienta.
 6. Klient ma obowiązek sprawdzić zawartość dostarczonej mu przesyłki w celu upewnienia się, czy jest zgodna z zamówieniem oraz czy dostarczony produkt nie zawiera uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu. Reklamacje dotyczące zgodności przesyłki z zamówieniem lub uszkodzeń mechanicznych dostarczonego towaru powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko w razie ich podniesienia przez Klienta przy odbiorze towaru od kuriera.


Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest właściciel Sklepu:

Joanna Stolarczyk „Ziemska- Art.”

ul. Niewielka 29a/ 64

00-713 Warszawa
NIP 5421657533

REGON 145944042

 1. Dane podawane podczas rejestracji i składania zamówienia są przetwarzane wyłącznie dla potrzeb Sklepu, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833). Dane wykorzystywane są do realizacji zamówień oraz celów marketingowych Sklepu, z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Dane są poufne i nie są udostępniane osobom trzecim ani innym podmiotom. Każdy Klient dysponuje prawem wglądu do swoich danych, poprawiania, oraz prawem żądania usunięcia swoich danych z bazy sklepu. Po otrzymaniu od Klienta pisemnego żądania usunięcia danych z bazy sklepu, zostanie to bezzwłocznie uwzględnione i dane usunięte przez obsługę sklepu.


Pozostałe informacje

 1. Spory powstałe w wyniku realizacji transakcji handlowych będę rozstrzygane na drodze polubownej.
 2. W wypadku niemożności osiągnięcia porozumienia na drodze polubownej spory będą rozstrzygane przez stosowny Sąd. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

 

Złożenie zamówienia w Sklepie www.ziemska-art.eu jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.